மொடர்னா தடுப்பூசிகளில் கலப்படம் உலோகத் துகள்கள் என சந்தேகம் – ஜப்பான் சுகாதார அமைச்சு

1537

ஜப்பானுக்கு வழங்கப்பட்ட மொடர்னா இன்க் கொவிட் -19 தடுப்பூசிகளின் ஒரு தொகுதியில் காணப்படும் ஒரு அசுத்தம் ஒரு உலோகத் துகள் என்று நம்பப்படுகிறது என்று ஜப்பான் மக்கள் ஒளிபரப்பாளர் சுகாதார அமைச்சின் வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி அறிவித்துள்ளது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here