வகுப்பு வட்டங்கள் கட்டாயம் – கல்வி அமைச்சர்

174

பாடசாலை தவணை ஆரம்பிக்கும் முதல் பதினைந்து நாட்களுக்குள் பாடசாலை அதிபர்கள் ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும் வகுப்பு வட்டங்களை ஒழுங்கமைக்க வேண்டுமென அமைச்சர் சுசில் பிரேம்ஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

பெற்றோருக்கும் வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் இடையிலான உறவை வலுப்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் என்று அவர் கூறுகிறார்.

“… ஆண்டின் தொடக்கத்தில், அந்த குழந்தைகள் குறைந்தபட்சம் ஒரு வகுப்பு மற்றும் ஒரு வகுப்பிற்கு தங்கள் பெற்றோரிடம் வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள், மேலும் வகுப்பு ஆசிரியர் சில விளக்கங்களை அளிப்பார். அவர்கள் ஆண்டின் திட்டம், ஒழுக்கம் பற்றி புரிந்துகொள்வார்கள். குழந்தைகளின், மற்றும் அவர்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது, நாங்கள் சுற்றறிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்வோம், பெப்ரவரி 19 ஆம் திகதி பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கும் போது, ​​நிச்சயமாக ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும், முதல் இரண்டு வாரங்களுக்குள் வகுப்பு வட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். வழக்கமாக ஒரு தவணையின் முடிவில் இருக்கும். ஆண்டின் இறுதியில் அதிக நேரங்கள் உள்ளன. அதன் மூலம் பெற்றோருக்கும் பாடசாலைக்கும் இடையே நல்ல உறவைப் பேணலாம்..”

அடுத்த வருடம் முதல் அமுல்படுத்தப்படவுள்ள கல்வி சீர்திருத்த வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் கல்வி முறையில் பல கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேம்ஜயந்த மேலும் தெரிவித்தார்.

WhatsApp Channel: https://rb.gy/0b3k5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here