வங்கித் திருத்தச் சட்டமூலத்தின் 2ம் வாசிப்பு மீதான விவாதம் இன்று

102

சபாநாயகர் தலைமையில் பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன.

வங்கித் திருத்தச் சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான விவாதம் இன்று நடைபெறவுள்ளது.

அதன் நேரடி ஒளிபரப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here