ஒரு தொகுதி அஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசி இன்று மாலை நாட்டுக்கு

491

ஜப்பானினால் இலங்கைக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட மேலும் ஒரு தொகுதி அஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசிகள் இன்று மாலை நாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவுள்ளதாக
இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இதனூடாக, ஜப்பானினால் இலங்கைக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்படுகின்ற 14 இலட்சம் அஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசிகளில், 728,000 தடுப்பூசிகள் இன்று மாலை கிடைக்கப்பெறவுள்ளதாக அவர்  தெரிவித்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here