மருந்து பொருட்களின் ஆகக்கூடிய சில்லறை விலை நிர்ணயம்

905

60 மருந்துப்பொருட்களுக்கான ஆகக்கூடிய சில்லறை விலையை நிர்ணயித்து சுகாதார அமைச்சினால் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், நான்கு வகையான வைத்திய உபகரணங்களுக்கும் உச்சபட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தமானி அறிவித்தல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here