இன்று கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் இடங்கள்

825

நாட்டின் 10 மாவட்டங்களிலுள்ள 52 மத்திய நிலையங்களில் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படுவதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

May be an image of ‎text that says "‎SerNo DETAILS Disrict S/N Colombo Dose Sinopharm Place Medical Team -Mattakkuliya Kalutara Gampaha SerNo Mobile Medical Team Biyagama S/N 2nd Dose Colombo iharamaha de 2 3 Kalutara Gampaha Mobile Medical Team -Mattakkuliya Medical Team- Panagoda Sugathadasa Stadium 1SLAMC Medical Team -Kalutara Medical Team Biyagama SerNo District Colombo S/N aHcBo Dose 2 Place Kalutara Gampaha -Mattakkuliya -Panagoda SerNo District Colombo S/N Medical ۔dical Medical Biyagama 22.08.2021 AstraZeneca Place Dose 2 3 Kalutara Gampaha aHcBo Mobile Medical Team -Mattakkuliya Medical Team Panagoda Mobile Medical eam- -Kalutara Mobile Medical Team Biyagama‎"‎

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here