ஃபைசர் கொவிட் தடுப்பூசி செலுத்திய முதல் இறப்பை நியூசிலாந்து பதிவு செய்துள்ளது

1074

பைசர் கொவிட் -19 தடுப்பூசியுடன் செலுத்திய நாட்டின் முதல் பதிவு செய்யப்பட்ட மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது என்று நியூசிலாந்து அறிவித்துள்ளது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here