இன்று 23 மாவட்டங்களில் 491 நிலையங்களில் தடுப்பூசி

1218

இன்று 23 மாவட்டங்களில் 491 நிலையங்களில் தடுப்பூசி

Vaccination-Centers-on-01.09.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here