இன்று 383 கொவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்கள் : 108 மையங்களில் 20-29 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கொவிட் தடுப்பூசி

690

இன்று 383 கொவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்கள் : 108 மையங்களில் 20-29 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கொவிட் தடுப்பூசி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here