22ஆவது திருத்தம் நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிப்பு

613

22ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் நீதியமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷவினால் நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here