இன்று 399 கொவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்கள் : 4 மாவட்டங்களில் 20 முதல் 29 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களுக்கு தடுப்பூசி

980

இன்று 399 கொவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்கள் : 4 மாவட்டங்களில் 20 முதல் 29 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களுக்கு தடுப்பூசி

Vaccination-Centers-on-09.09.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here