மனித உடல்களை உரமாக்குவதற்கு நிவ்யோர்க் அனுமதி

795

மனித உரம் என்று அழைக்கப்படுவதை அனுமதிக்கும் சமீபத்திய அமெரிக்க மாநிலமாக நிவ்யோர்க் மாறியுள்ளது.

ஒரு நபர் இப்போது அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு அவரது உடலை மண்ணாக மாற்ற முடியும் – இது ஒரு புதைப்பு அல்லது தகனம் செய்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் நட்பு மாற்றாகக் கருதப்படுகிறது.

“இயற்கை கரிம குறைப்பு” என்றும் அறியப்படுகிறது, ஒரு கொள்கலனில் மூடப்பட்ட பிறகு பல வாரங்களில் உடல் சிதைவதைப் பார்க்கிறது.

2019 ஆம் ஆண்டில், அதை சட்டப்பூர்வமாக்கிய முதல் அமெரிக்க மாநிலம் வாஷிங்டன் ஆகும். கொலராடோ, ஓரிகான், வெர்மான்ட் மற்றும் கலிபோர்னியா ஆகியவை இதைப் பின்பற்றின.

எனவே, மாநிலத்தின் ஜனநாயகக் கட்சி ஆளுநரான கேத்தி ஹோச்சுல் சனிக்கிழமை ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, மனித உரம் தயாரிப்பை அனுமதிக்கும் ஆறாவது அமெரிக்க அதிகார வரம்பு நிவ்யோர்க் ஆகும்.

இந்த செயல்முறை சிறப்பு நிலத்தடி வசதிகளில் நிகழ்கிறது.

ஒரு உடல் மரக்கட்டைகள், அல்ஃப்ல்ஃபா மற்றும் வைக்கோல் புல் போன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுடன் ஒரு மூடிய பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டு, நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டின் கீழ் படிப்படியாக உடைகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here