வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகச் சட்டத்தை திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை

217

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகச் சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட விதிகளை அதிகரிக்க பணியகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை மேலும் நீடிப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறுகிறது.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் கூற்றுப்படி, பயோமெட்ரிகல் தகவல் பணியகம் பயோமெட்ரியன் தகவல்களின் பயோமெட்ரிக் தகவல்களை வேலைவாய்ப்புக்கு வேலை செய்வதற்கான ஒரு மூலோபாயமாக தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் தேசிய செயல்திறனுக்கான புதிய திருத்தங்கள் தொடர்பான பல திட்டங்கள் என அதிகாரத்துவம் மேலும் கூறியது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here