பிளாஸ்டிக் போத்தல்களுக்கான பண வைப்பும் மீளப் பெறுவதற்கான QR முறைமையும்

454

QR குறியீட்டு முறைமை மற்றும் காலியான பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களை மீள சேகரிப்பதற்காக தற்காலிக வைப்புத்தொகையை திரும்பப் பெறும் முறை அறிமுகப்படுத்த அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

பொலிஎதிலீன் டெரெப்தாலேட் (PET) பாட்டில்கள் மற்றும் உயர் தாக்க பொலிஸ்டிரீன் (HIPS) கோப்பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜிங்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்ற பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்கள் பெரும்பாலும் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு சுற்றுச்சூழலில் அகற்றப்படுகின்றன.

இதுபோன்ற கழிவுகளை அகற்றுவதில் சில நுகர்வோரின் பொறுப்பற்ற தன்மையாலும், திறமையான சேகரிப்பு அமைப்பு இல்லாததாலும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், உணர்திறன் வாய்ந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் உட்பட வெளிப்புற சூழலில் குவிந்து வருகின்றன.

நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபையானது இலங்கையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நிர்வகிப்பதற்கான 2 முன்னோடித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதுடன், இரண்டு முன்னோடித் திட்டங்களின் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில், காலி கொள்கலன்களில் தற்காலிக வைப்புத் தொகையைத் திரும்பப் பெறும் முறை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அமைப்பின் கீழ், வாடிக்கையாளர் மேற்குறித்த ஏதும் பொருளை வாங்கும்போது விற்பனையாளர் தற்காலிக பண வைப்புத்தொகையை எடுத்துக்கொள்கிறார் மற்றும் காலியான பாட்டில் அல்லது பேக்கேஜிங் திரும்பப் பெற்ற பிறகு பண வைப்புத் தொகை திரும்பப் பெறப்படும்.

இந்த அமைப்பை மேலும் மேம்படுத்த QR குறியீடு அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

அதற்காக, பொருத்தமான நிறுவனங்களிலிருந்து முன்மொழிவுகள் அழைக்கப்பட்டு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் QR குறியீடு அடிப்படையிலான டெபாசிட் பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் முறை செயல்படுத்தப்படும்.

சுற்றாடல் அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

WhatsApp Channel: https://rb.gy/0b3k5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here