‘அடுத்த வரவு செலவுத் திட்டத்தை ஹர்ஷ முன்வைப்பார்’

697

அடுத்த வரவு செலவுத் திட்ட ஆவணத்தை ஹர்ஷ டி சில்வா பாராளுமன்றத்தில் சமர்பிப்பார் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

நிதி, பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கை அமைச்சின் வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான பாராளுமன்ற விவாதத்தில் உரையாற்றிய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கொழும்பு மாவட்ட உறுப்பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா எதிர்வரும் வரவு செலவுத் திட்டத்தில் தனது கொள்கைகளை நாட்டுக்கு தெரிவிப்பதாக தெரிவித்தார்.

அடுத்த வரவு செலவுத் திட்டத்தை யார் முன்வைப்பது என தேசிய மக்கள் சக்தியின் கொழும்பு மாவட்ட உறுப்பினர் அனுர திஸாநாயக்க வினவினார்.

இதற்கு பதிலளித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச, அடுத்த வரவு செலவுத் திட்டத்தை ஹர்ஷ சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

WhatsApp Channel: https://rb.gy/0b3k5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here