பல்கலைக்கழகத்தில் பாலியல் வன்முறைக்கு எதிரான இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும்! – பேராசிரியர் சிவமோகன் சுமதி

420

பல்கலைக்கழகத்தில் பாலியல் வன்முறைக்கு எதிரான இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும்! பகடிவதை ஒரு மோசமான பாலியல் வன்முறை! அதில் ஆண்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர் – பேராசிரியர் சிவமோகன் சுமதி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here