போர் மற்றும் வறட்சி காரணமாக ஆப்கானிஸ்தானில் 14 மில்லியன் மக்கள் அபாயத்தில் : ஐ.நா உலக உணவுத் திட்டம்

886

புவி வெப்பமடைதலுடன் தொடர்புடைய போர் மற்றும் வறட்சியின் ஒருங்கிணைந்த விளைவுகள் ஆப்கானிஸ்தானின் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அதாவது 14 மில்லியன் மக்கள் கடுமையான அல்லது கடுமையான பசியின் அபாயத்தில் இருப்பதாக ஐநா உலக உணவுத் திட்டம் எச்சரித்துள்ளது.

வார இறுதியில் தலிபான்கள் அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டுவந்த பிறகு நாடு நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் இந்த மோசமான மதிப்பீடு வருகிறது.

கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களின் பிறகு கோதுமை உற்பத்தி 40 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here