தும்பர, மஹர, பல்லேகல சிறைகளின் சுகாதார நிலைமை மோசமாகவுள்ளது

343

தும்பர , மஹர மற்றும் பல்லேகல சிறைச்சாலை முகாம்களில் உள்ள கைதிகளின் சிறை நிர்வாகம் மற்றும் புனர்வாழ்வு தொடர்பான விரிவான அறிக்கையை தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளது.

இந்த அறிக்கையின்படி, மூன்று சிறைகளிலும் சுகாதாரம் மோசமாக உள்ளது. கைதிகளின் திறன் அதிகமாக உள்ளது மற்றும் எண்ணிக்கையில் சராசரியை விட 1,667 கைதிகள் மூன்று சிறைகளிலும் உள்ளனர்.

மேலும் 3,253 கைதிகள் மற்றும் சந்தேக நபர்கள் வகைப்படுத்தப்படவில்லை .

மேலும், மீண்டும் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்படுபவர்களை அடையாளம் காண வழியில்லாததுடன், பரிசோதகர் அறிக்கைகள் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால், 1,520 கைதிகள் 6 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here