பொலிஸ்மா அதிபர் சீ.டீ. விக்ரமரத்னவின் பதவிக் காலம் மேலும் நீடிப்பு

227

பொலிஸ்மா அதிபர் சீ.டீ. விக்ரமரத்னவின் பதவிக் காலம் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here