சதொச அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்பு

1009

இன்று முதல் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை சதொச நிறுவனம் 10 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை குறைத்துள்ளது.

அதன்படி, பால் மா ரூ.10 இனாலும், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட டின் மீன் (425 கிராம்) ரூ. 55இனாலும், 155 கிராம் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட டின்மீன் 10 ரூபாவினாலும், 425 கிராம் உள்நாட்டு டின்மீன் 20 ரூபாவினாலும், உள்ளூர் உருளைக்கிழங்கு 15 ரூபாவினாலும், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உருளைக்கிழங்கு 15 ரூபாவினாலும், கொண்டைக்கடலை 5 ரூபாவினாலும் விலை குறைக்கப்பட்ட பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

No description available.

WhatsApp Channel: https://rb.gy/0b3k5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here