வற்வரி திருத்தச் சட்டமூலம் 36 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

69

15 வீதமாகவுள்ள வற் வரியை 18 வீதமாக அதிகரிக்கும் சேர் பெறுமதி வரி சட்டத்தின் கீழான கட்டளை 36 மேலதிக வாக்குகளினால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பாராளுமன்றத்தில் இன்று(2) சேர் பெறுமதி வரி சட்டத்தின் கீழான கட்டளையை நிறைவேற்ற எதிர்க்கட்சி பிரதம கொறடாவான லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல வாக்கெடுப்பைக் கோரினார்.

இதனையடுத்து இடம்பெற்ற இலத்திரனியல் முறையிலான வாக்கெடுப்பில் சேர் பெறுமதி வரி சட்டத்தின் கீழான கட்டளைக்கு ஆதரவாக 55 வாக்குகளும் எதிராக 19 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே 36 மேலதிக வாக்குகளினால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here