சீனாவிலிருந்து ஒக்சிஜன்

567

கொவிட் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க சீனாவில் இருந்து ஒக்ஸிஜனை இறக்குமதி செய்ய அரசு தயாராகி வருகிறது.

கொவிட் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தினசரி தேவைப்படும் ஒக்ஸிஜனின் அளவு 45000 லீட்டரை தாண்டியுள்ளதால், சீனாவில் இருந்து ஒக்ஸிஜனை பாதுகாப்பான கையிருப்பாக பெற அமைச்சு முடிவு செய்துள்ளது.

இந்த வகையில் 120,000 லீட்டர் ஒக்ஸிஜன் இறக்குமதி செய்யப்படும் என்று அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here