நாமலின் கண்காணிப்பில் கீழ் வரும் நிறுவனங்கள் (படங்கள்)

1234

அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ சத்தியப்பிரமாணம் மேற்கொண்ட அபிவிருத்தி இணைப்பு பணிகள் கண்காணிப்பு அமைச்சின் விடயதானங்கள் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here