பிரான்ஸ் தூதர் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியேறினார்

414

ஆப்கானிஸ்தானுக்கான பிரான்ஸ் தூதர் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியேறினார்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here