கொழும்பு, கம்பஹா, களுத்துறை மற்றும் காலி மாவட்டங்களில் 20 – 29 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்படும்

773

கொழும்பு, கம்பஹா, களுத்துறை மற்றும் காலி மாவட்டங்களில் 20 – 29 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்படும்

Vaccination-Centers-on-15.09.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here