அரிசிக்கான சில்லறை விலை அறிவிப்பு

1396

அரிசிக்கான புதிய சில்லறை விலையை அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள், அறிவித்துள்ளனர்.

அதனடிப்படையில்,
01 kg நாட்டரிசி – 115 ரூபா
01 kg சம்பா அரிசி – 140 ரூபா
01 kg கீரி சம்பா அரிசி – 165 ரூபா என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here