இலங்கையில் 02 புதிய வகை மாதுளை வகைகள் அறிமுகம்

274

இலங்கையில் பயிரிடுவதற்கு இரண்டு புதிய வகை மாதுளை வகைகளை அறிமுகம் செய்வதற்காக விவசாயத் திணைக்களத்தின் விவசாய நிபுணர்கள் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சி மிகவும் வெற்றியடைந்துள்ளது.

மிகவும் இனிப்பு சுவை கொண்ட இந்த இரண்டு மாதுளை வகைகளும் இன்னும் சில மாதங்களில் விவசாய திணைக்களத்தினால் இலங்கையில் பயிர்ச்செய்கைக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

மாதுளை விதைகளாகவும் பழங்களாகவும் பயன்படுத்தப்படும் அதிக அளவு மாதுளைகள் இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகளில் இருந்து இந்த நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

எனவே, ஆண்டுதோறும் அதிக அளவில் அன்னியச் செலாவணி இழப்பை தவிர்க்கும் வகையில், இரண்டு புதிய மாதுளை ரகங்களை அறிமுகப்படுத்த வேளாண் துறை ஆய்வு செய்தது.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here