பாடசாலைகள் மற்றும் சுகாதார நிலையங்களுக்கு ஜப்பான் உதவி

140

ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத் திட்டத்தின் அவசர உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து உதவித் திட்டத்துடன் இணைந்து இலங்கையில் உள்ள பாடசாலைகள் மற்றும் சுகாதார நிலையங்களுக்கு ஜப்பான் உணவுப் பொருட்களை வழங்கியுள்ளது.

இலங்கைக்கான ஜப்பானிய தூதுவர் மிசுகோஷி ஹிடேகி இந்த உதவிகளை வழங்கியுள்ளதுடன், கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கு திரிபோஷக்களும் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here