உலக வங்கியிடமிருந்து 250 மில்லியன் டொலர் நிதி உதவி

403

உலக வங்கி 500 மில்லியன் டொலர் திட்டமான இலங்கையின் பின்னடைவு, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் பொருளாதாரத் திருப்பம் (RESET) அபிவிருத்திக் கொள்கை செயற்பாடு “Sri Lanka Resilience, Stability and Economic Turnaround (RESET) Development Policy Operation” இன் இரண்டாம் தவணையாக 250 மில்லியன் டொலர்களை வழங்க உலக வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக பெயரிடப்பட்டுள்ள “RESET DPO”, வேலைத்திட்டத்திற்காக 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 28 ஆம் திகதி அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

WhatsApp Channel: https://rb.gy/0b3k5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here