வெலிக்கடை சிறையில் லொஹான் ரத்வத்தே உடன் இருந்ததை மறுக்கும் அழகுராணி புஷ்பிகா : அமைச்சரை கூட தெரியாது என்று கூறினார்

1850

திருமதி இலங்கை அழகுராணி புஷ்பிகா டி சில்வா வெலிக்கடை சிறை வளாகத்தில் லொஹான் ரத்வத்தே உடன் இருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டை மறுத்தார்.

‘என் பெயர் தேவையில்லாமல் இதில் இழுக்கப்படுகிறது. நான் இல்லாததால் இந்த சம்பவம் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. அமைச்சருடன் எனக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை, அவரை கூட தெரியாது’ என்று புஷ்பிகா தெரிவித்துள்ளார்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here